Voor altijd thuis

Désirée De Poot & Wim Distelmans

Dit jaar bestaat het pal­lia­tieve thuis­zorg­team van Omega precies dertig jaar. Het waren pio­niers, baan­bre­kers en grens­ver­leg­gers die ervan over­tuigd waren dat elke mens die thuis wil sterven, de moge­lij­kheid moet krijgen om die laatste wens vervuld te zien. Toen was dat haast onbes­preek­baar en amper te orga­ni­se­ren. We moesten het Kanaal over om voor­beel­den te vinden. Om het hier moge­lijk te maken waren veel goede wil, een opge­leid team en medische experts nodig. Nu, dertig jaar later, vind je overal pal­lia­tieve thui­se­quipes en zijn er goed onder­bouwde oplei­din­gen, ook voor LEIFartsen en LEIFnurses. Ze zijn een wezen­lijk deel van het leven­seinde gewor­den. In Voor altijd thuis gaan we op bezoek bij de grond­leg­gers, de ver­pleeg­kun­di­gen van toen en nu, de artsen, de man­tel­zor­gers en de families.

Houtekiet
ISBN 978 90 8924 6837
218 pages