De andere kant van de medaille

Karel Michiels
Dis, c'est quoi l'euthanasie

« Marieke 'Wielemie' Vervoort heeft in haar leven meer dromen verwe­zen­lijkt dan de meeste topspor­ters ooit voor moge­lijk zouden houden. Olympisch goud, werel­dre­cords, de Iron Man op Hawaï, Belgisch, Europees en wereld­kam­pioen… Ze werd omringd door een uniek team van trai­ners, dokters, verzor­gers, spon­sors en vrienden die er alles aan deden om haar in de best moge­lijke omstan­di­gheden te laten pres­teren. Ze gaf lezingen en semi­na­ries en toonde zich een waar­dige ambas­sa­deur van haar sport in talloze inter­views en docu­men­taires. Marieke Vervoort was een van de succes­volste en meest inspi­re­rende spor­ters die België ooit gekend heeft, met een palmares dat ook inter­na­tio­naal veel weerk­lank heeft gekregen.
De andere kant van de medaille is dat Marieke een progres­sieve spier­ziekte heeft en nu al vijf­tien jaar in een rolstoel zit. Dat ze vaak ondraa­glijke pijnen lijdt en maan­den­lang in het zieken­huis heeft gelegen. Dat er een medi­ci­jn­pomp in haar lichaam zit en dat ze niet zonder Zenn kan, haar lieve hulphond. In samens­praak met professor Wim Distelmans heeft Marieke jaren geleden al een eutha­na­sie­verk­la­ring opges­teld. Met die beslis­sing haalde ze tijdens de Paralympics in Rio (2016) de wereld­pers. Haar zilveren medaille bleek inder­daad een droe­vige keer­zijde te hebben.
In dit boek schrijft Marieke haar eigen levens­ve­rhaal. Karel Michiels weeft de dagboek­frag­menten aan elkaar met span­nende wedstri­jd­vers­lagen en rele­vante commen­taren.
Met deze volwaar­dige biografie heeft Wielemie alweer een droom waargemaakt. »

[Description de l'éditeur]

De Vrije Uitgevers, 2017
978-9492419101
220 pages