Een goede dood – 2002 – 2012 : tien jaar 'controversiële' euthanasiewet ?

Franky Bussche – Wim Distelmans
Een Goede Dood

België beschikt als één van de weinige landen ter wereld over een eutha­na­siewet. Deze wet kwam tot stand na een grondig parle­men­tair debat in 2002. Tien jaar later blijkt dat er geen wild­groei kwam van het aantal toepas­singen van eutha­nasie. Een aantal mensen blijft zich echter verzetten tegen deze prak­tijk en weigert een uitbrei­ding van de wet. In dit boek analy­seren de auteurs (onder redactie van Franky Bussche en Wim Distelmans) de evolutie van eutha­nasie sinds 2002 en bespreken ze de huidige prak­tijk en knel­punten. Ook richten ze hun blik op de toekomst. [Description de l'éditeur]

VUBPress, 2012
9789054879909
368 pages