Voor zij die lijden (Wim Distelmans)

Ma mort m'appartient

2020 stond voor een groot deel in het teken van ‘het eutha­na­sie­proces’. Drie artsen moesten voor Assisen verschi­jnen op verden­king van de vergif­ti­ging van Tine Nys die op basis van een psychia­trische aandoe­ning om eutha­nasie gevraagd had. De dokters werden welis­waar vrij­ges­proken, maar toch bleef de samen­le­ving met veel vragen zitten. Hoe zit dat nu met die proce­dure ? En hoe bepaal je ‘ondraa­glijk en onge­nees­lijk psychisch lijden’? En gaan dokters nu schrik krijgen om een eutha­nasie uit te voeren ? En wat is precies de rol van de contro­le­rende commissie ? En moet het recht op eutha­nasie worden uitge­breid naar demen­te­renden ? En zijn pallia­tieve sedatie, thera­peu­tische hard­nek­ki­gheid of het stop­zetten van een behan­de­ling moreel wel meer verant­woord dan eutha­nasie ? En wat kan men precies aanvragen via een wils­verk­la­ring ? Dokter Wim Distelmans beant­woordt alle vragen die een antwoord verdienen, omdat niemand dat beter kan dan hij.

[Beschrijving van de uitgever]

Borgerhof & Lambrechts, 2020
978-946393-227
127 pages